Młody chłopak z plecakiem na plecach, zwrócony w kierunku miasta. Na fotografi napis: Wsparcie zdrowia psychicznego i usamodzielniania młodych ludzi. Wsparcie / możliwości / przyszłość.

Problemy ze zdrowiem psychicznym mogą spotkać każdego z nas, utrudniając codzienne funkcjonowanie
Wielokrotnie stają się one przyczyną trudności w relacjach społecznych,
a wykonywanie obowiązków szkolnych czy zawodowych stanowi coraz większe wyzwanie.Sprawa Na Tak – możesz bezpłatnie skorzystać z naszego wsparcia:

3 ikony dotyczące sposobów wsparcia: 1. OPIEKA zespołu specjalistów (lekarz POZ, psycholog, psychiatra i konsultant społeczny); 2. WARSZTATY, wykłady, grupa wsparcia również bliskich; 3. WSPARCIE w zatrudnieniu

Wspieramy:

  • osoby między 15. a 35. rokiem życia z zaburzeniami psychicznymi
  • ich bliskich, otoczenie
  • profesjonalistów, którzy z nimi współpracują na co dzień

* oferta wsparcia dedykowana jest mieszkańcom Poznania


Poznajmy się – dowiedz się jak pomagamy.

Zapraszamy do szkoleń e-learningowych, które przygotowaliśmy aby przybliżyć Ci w jaki sposób działamy oraz możliwości wsparcia, na które możesz liczyć w ramach projektu Sprawa Na Tak.


W razie pytań, czy wątpliwości – skontaktuj się z nami!

tel.: 798 348 223
e-mail: sprawanatak@ciszum.pl

Zapraszamy również na naszą stronę internetową:
www.sprawanatak.plProjekt realizowany w ramach konkursu nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-002/15 realizowanego w ramach IV Osi Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 4.1., współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Belka logotypów: Fundusze Europejskie - Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospilita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny.